Eiendom "hastighet og omdømme er nøkkelen"

Sammen med våre klienter har vi erfart at "toget er i ferd med å gå" i denne bransjen. Skal man være med i de kommende årene behøver man flere ben å stå på en megleren og finn.no. Eiendom skal omsettes raskere og kravene til finansiering blir høyere. Utfordringen ligger i å presentere prosjektet for tilstrekkelig mange av rette menneskene, på en slik måte at de kan forstå hvordan utvikleren har tenkt. i tillegg må dette gjennomføres og omsettes uhyre tidlig, slik at finansieringen blir mindre krevende. Vi ser at om vi skal få til dette bør det være en rød tråd igjennom prosjektene og et stort publikum som står ferdig oppvarmet den dagen prosjektet kunngjøres. Dvs. at utvikleren har en klar visjon som kommer tydelig frem i alle prosjektene og at vi har en solid følgerskare som tror på vår tankegang og dermed våre prosjekter.

Konsulent "Tillit og engasjement er avgjørende"

Vi har gjennom klienter og egenhendig erfart hvor viktig tillit og genuint engasjement er for oss konsulenter. Organisasjonens visjon er kanskje viktigere for oss enn for alle andre bransjer. Vi må sørger for at vi prater til folk som tror på det samme som vi tror på! I tillegg må vi hjelpe kunden å forstå at de kan stole på oss. Når klienten har tro på oss og vet at hun kan stole på oss har vi skapt fundamentet for et langvarig og fruktbart samarbeid.